Đấu thầu lại gói thầu mua than hơn nghìn tỷ cho Nhiệt điện Duyên Hải 3

.

Việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu được phát hành từ 13 giờ 30 ngày 9/3/2018 đến 13 giờ 30 ngày 20/4/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng là 6 ngày. Trong lần đầu tổ chức đấu thầu, mặc dù có tới 5 nhà thầu tham gia nhưng BQLDA vẫn không chọn được nhà thầu nào, bởi hồ sơ dự thầu của 5 nhà thầu đều không hợp lệ.

 

Ngọc Minh

Từ khoá :
đấu thầumột giai đoạn hai túi hồ sơ
Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn