Báo chí thời đại công nghệ: Trí thông minh nhân tạo lên ngôi

Báo chí thời đại công nghệ: Trí thông minh nhân tạo lên ngôi

(BĐT) - Trong những năm gần đây, những tác động từ cuộc cách mạng công nghệ đã dần định hình lại mọi lĩnh vực trong cuộc sống, cũng như vẽ ra viễn cảnh tương lai mới. Trong đó, ngành truyền thông đã chịu những tác động lớn và phải tự chuyển biến để thích nghi với những thay đổi của hoàn cảnh.